Puusepän työt

Puusepäntuotteita mittatilaustyönä

Tilaa hel­pos­ti kor­kea­laa­tui­set puuse­pän­tuot­teet kotia­si var­ten. Toteu­tam­me mit­to­jen mukaan muun muas­sa sau­nan lau­teet, eri­lai­set kalus­teet, ovet sekä monet muut puuse­pän työt.

Toi­mi­ta meil­le halua­mie­si puuse­pän­tuot­tei­den tar­kat mitat ja suun­ni­tel­ma, niin luom­me sen sinul­le huo­lel­li­ses­ti mit­ta­ti­laus­työ­nä. Saat per­soo­nal­li­set kalus­teet, sau­nan lau­teet tai muut puu­tuot­teet, jot­ka ovat juu­ri sel­lai­sia kuin haluat.

Ker­ro mil­lai­sen puuse­pän­tuot­teen haluat, niin me autamme!

Pyydä tarjous

Asiakkaiden tyytyväisyys on meille erittäin tärkeää.

Siksi kuuntelemme huolella asiakkaiden toiveita remonttien suunnittelusta toteutukseen.

    Olen kiin­nos­tu­nut seu­raa­vis­ta palveluista 

    Kyl­py­huo­ne­re­mon­titLat­tia­re­mon­titKat­to­re­mon­tit

    Kalus­tea­sen­nuk­setMaa­laus­työtPuuse­pän työt