Maalaustyöt ja tapetointi

Tilaa maalaustyöt ammattilaiselta

Onko talo­si ulko­sei­nien maa­li­pin­ta pääs­syt rapis­tu­maan tai kai­paa­vat­ko olo­huo­nee­si sei­nät uut­ta pir­teäm­pää maa­lia? Hoi­dam­me kai­ken­lai­set kodin maa­lausu­ra­kat tar­kas­ti ja tehok­kaas­ti niin sisäl­lä kuin ulkona.

Meil­tä tilaat hel­pos­ti sisä­sei­nien tasoi­tuk­set ja maa­lauk­sen, uusien tapet­tien asen­nuk­set, eri­lai­set sisä­ka­ton maa­laus­työt sekä ulko­sei­nien maa­lauk­sen. Maa­lauk­sel­la tai tape­toin­nil­la saam­me koti­si ilmeen nopeas­ti rai­kas­tet­tua pie­nel­lä työllä.

Miten maalaustyö etenee?

Ennen maa­laus­töi­den aloit­ta­mis­ta suo­jaam­me aina maa­laus­koh­teen huo­lel­li­ses­ti. Näin voim­me pitää huo­len, ettei maa­laus­työs­tä aiheu­du maa­li­rois­kei­ta ja koti­si pysyy siistinä.

Pyrim­me aina toteut­ta­maan maa­laus- tai tape­toin­ti­työt niin, että niis­tä koi­tuu asiak­kaal­le mah­dol­li­sim­man vähän vaivaa.

Muis­ta, että voit saa­da remon­tis­ta­si myös kotitalousvähennystä.

Pyydä tarjous

Asiakkaiden tyytyväisyys on meille erittäin tärkeää.

Siksi kuuntelemme huolella asiakkaiden toiveita remonttien suunnittelusta toteutukseen.

    Olen kiin­nos­tu­nut seu­raa­vis­ta palveluista 

    Kyl­py­huo­ne­re­mon­titLat­tia­re­mon­titKat­to­re­mon­tit

    Kalus­tea­sen­nuk­setMaa­laus­työtPuuse­pän työt